Analýza vhodnosti použití OSB desek jako hlavní vzduchotěsnící vrstvy v dřevostavbách

22.04.2020 12:44

https://stavba.tzb-info.cz/vlastnosti-drevostaveb/12761-analyza-vhodnosti-pouziti-osb-desek-jako-hlavni-vzduchotesnici-vrstvy-v-drevostavbach