Foukané izolace s.r.o.

11.07.2015 14:19

Minerální vlna a její výhody

Technologii foukané minerální vlny lze použít pro zateplení stropních a střešních konstrukcí rodinných domů, průmyslových objektů zemědělských provozů, bytových domů a objektů občanské vybavenosti   ( školy, školky, zdravotní střediska, kulturní domy, požární zbrojnice, sokolovny apod.). Zateplení lze aplikovat u starších objektů, ale také u novostaveb. Tato technologie je také často využívána k opravě špatně položené původní izolace, nebo k jejímu navýšení. Nejčastěji používáme foukanou minerální vlnu k zateplení trámových stropů, pultových střech a vazníkových konstrukcí. 
Samotná realizace probíhá tak, že izolační materiál je dopravován k zateplované konstrukci pneumaticky, pomocí hadice. Ostatní technologie zůstává na nákladním autě, které stojí před objektem. Tento systém umožňuje zateplení až do výšky 40 metrů a na 100 metrovou vzdálenost od objektu. Realizaci provádí skupina speciálně vyškolených, odborně zdatných pracovníků.

 Výhody technologie: 
- možnost izolování za plného provozu budovy 
- odpadá přesun izolačního materiálu, objekt se nestává staveništěm 
- souvislá izolační vrstva, zateplení bez tepelných mostů 
- možnost zateplení složitých a těžce přístupných míst v konstrukci 
- několikanásobně rychlejší zateplení v porovnání s klasickým izolováním

Výhody minerální vlny:
- izolační materiál je nehořlavý 
- izolační materiál je nenasákavý 
- izolační materiál je nesléhavý 
- izolační materiál je odolný proti plísním, škůdcům, hnilobám a hlodavcům