Heatflow

11.08.2020 14:19
Heatflow je elektrická vykurovacia fólia, ktorej technológia je zdrojom infra žiarenia s dlhovou vlnovou diaľkou, tá je ľudským telom pozitívne vnímaná a je najvhodnejšia k akumulácií materiálu. Vďaka patentovanej technológií má systém heatflow schopnosť celoplošného efektívneho prenosu energie do materiálu, ktorá tak akumuluje.
 
Heatflow akumuluje podlahovú vrstvu bez teplotných rozdielov natoľko efektívne, že je podlaha následným sálaním schopná hĺbkovo prehriať steny na väčšiu vzdialenosť. Rovnomerne nahriata konštrukcia potom efektívne a komfortne ohrieva vzduch. Heatflow vytvára najkomfortnejší spôsob vykurovania s nízkymi prevádzkovými nákladmi , rýchlou dobou rozkúrenia a absolútne bezporuchovou a bezúdržbovou prevádzkou.