Kedy uprednostniť montovaný dom pred murovaným

13.04.2013 14:24

V otázke kedy uprednostniť montovaný dom pred murovaným domom môže existovať niekoľko správnych alebo menej správnych odpovedí. V každom prípade sa proti prípadným omylom môžte poistiť, ak si do vášho rozhodovania prizvete aj skúseného architekta. Do úvahy je následne treba pribrať aj lokalitu – oceľovéstavby sa skôr hodia do horných oblastí a murované domy do nížin. Stavba rodinného domu môže síce osloviť aj nadšencov pre svojpomocnosť, ale dnes už rodiny majú na zreteli ekonomickosť a uvítajú rýchlejšie časové riešenia charakteristické pre výstavbu domov z montovaných dielcov. Montované domy vám zároveň ušetria niekoľko ťažkostí, z ktorý tie najväčšie sa spájajú s tzv. mokrými procesmi. Najmä v oblasti náchylnej na zmeny počasia sa oplatí investovať do montovanej stavby. Čas výstavby sa tak skráti o minimálne polovicu a zároveň sa ušetria energie. Nemenej dôležitými výhodami montovaných domov sú záruka pevnej ceny, viac miesta v interiéri vďaka menšej hrúbke konštrukcie, vysoká životnosť monoliticky spájaných konštrukcií a často vám spoločnosti garantujú dva až tri roky bezplatný zákaznícky servis. V prípade stavby rodinného domu však zákazník najviac ocení etapovité rozčlenenie výstavby. Montovaný dom sa určite oplatí uprednostniť, ak rátate s možnosťami dostavieb rodinného domu aj do budúcnosti.