Montované domy z pozinkovanej oceľovej konštrukcie

03.12.2023 21:00

Montované domy z pozinkovanej oceľovej konštrukcie

 

Montované domy  využívajú unikátny tenkostenný oceľový skelet, ktorý dopĺňa tepelná izolácia (minerálna vlna), ale aj fasádne a interiérové sadrovláknité dosky. To umožňuje rýchlo a kvalitne postaviť akúkoľvek budovu – rodinný dom, sídlo firmy alebo penzión.

Základným materiálom tohto montovaného systému je ľahká oceľová nosná konštrukcia. Oceľ je materiál, ktorý je spoľahlivý vo všetkých smeroch. Bez akýchkoľvek zmien odoláva náročným klimatickým a poveternostným vplyvom, nakoľko je chránený vrstvou zinku. Nie je potrebné ho ošetrovať a napriek tomu si zachováva všetky svoje pôvodné materiálové vlastnosti.

Stavebnicový systém

 

Celý konštrukčný systém je montovaný priamo na mieste stavby, technológiou suchej výstavby, nezávisle na poveternostných podmienkach za veľmi krátky čas (montáž konštrukcie trvá cca 1 až 2 týždne). Práve suchá technológia výstavby rodinných domov Lindab umožňuje stavať rýchlo, zdravo a kvalitne, pretože odpadávajú skoro všetky mokré procesy, pri ktorých je potrebné, aby stavba vyzrela. Každý oceľový profil je presne označený tak, aby bol ľahko identifikovaný a zmontovateľný podľa dodanej montážnej dokumentácie. Konštrukčné profily sa jednoducho spájajú špeciálnymi skrutkami s vrtákom a plochou hlavou.

Pevnosť a tuhosť konštrukcie

 

Oceľové konštrukcie rozkladajú záťaž na každý svoj prvok (profily v stene, strope aj v streche). Zvislé profily majú v stenách rozostup 625 mm, v streche a strope je to 1,2 m. Každý z profilov má tak nízke zaťaženie a môžeme použiť primeranú hrúbku jednotlivých profilov (1 – 1,5 mm; krokvy a stropy do 3 mm). Každá stavba je navrhovaná individuálne s dôrazom na polohu, kde leží. Zvažujeme snehové aj veterné pásmo, skladbu materiálov v stene, strope aj streche. Každý objekt je zavetrovaný – v stenách sú profily tvaru X, stavba má dosky opláštenia stropu. Konštrukcie využíva sadrovláknité dosky , ktoré sú zdraviu neškodné a majú vysokú požiarnu odolnosť.

Žiadne plesne ani škodcovia

 

Využívame materiály, ktoré nemôžu škodcovia využívať ako potravu. Oceľová konštrukcia a mineralizovaná vata hrozbu napadnutia škodcami vylučujú. Konštrukciu nenapadá červotoč, hlodavce a zároveň je neškodná pre zdravie človeka. Oceľový skelet je odolný proti vlhkosti, plesni a hnilobe. Pracujeme so suchými materiálmi, odpadá mokrý proces a nebezpečenstvo, že materiál obsahuje vodu

Systémové riešenie

 

Základom kvalitnej realizácie stavby je kvalitný materiál, odborná príprava v súčinnosti so špecialistami a dobrý realizačný tím. Osvedčené a kvalitné materiály sú základom každej stavby a preto je konštrukcia doplnená o ďalšie značkové a certifikované materiály (Rockwool, Fermacell, Dorken a iné).  V oblasti výstavby rodinných domov z oceľovej konštrukcie spolupracuje so spoločnosťami, ktoré dokážu zabezpečiť celú realizáciu a výstavbu vášho vysnívaného domu na kľúč.