Nízko energetické domí

14.04.2013 19:19

Výstavbe murovaných rodinných domov možno v neďalekej budúcnosti postupne odzvoní. Investori už kráčajú s trendom nových energetických noriem a reagujú aj na stúpajúce ceny energií. Devoloperské spoločnosti ponúkajú sortiment bohatý na nízkoenergetické montované domy. Klasická výstavba sa vyznačovala nielen zdĺhavým stavebným procesom, ale aj vysokými energetickými nárokmi. Konštrukcie používané na nízkoenergetické montované domy sú preto vyrábané z ekologickejších materiálov z obnoviteľných zdrojov. Príkladom sú nízkoenergetické drevostavby, pri ktorých nie je potrebné lesy doslova drancovať. Celkovým výsledkom je minimálne zaťaženie životného prostredia. U nás sa za nízkonergetické domy považujú objekty s ročnou spotrebou tepla na meter štvorcový podlahovej plochy, ktorá nie je vyššia ako 50 kWh. Vysokokvalitné montované domy túto hranicu neprekračujú aj vďaka ešte jednoduchšiemu spôsobu vykurovania ako pri murovaných rodinných domoch. Nižšie výdaje ovplyvňuje aj optimálny výber nízkoenergetických