PRODOM spol. s r.o.

11.08.2015 12:03

Slovo architekta PRODOM spol. s r.o.

Vážení zákazníci,

katalógové projekty rodinných domov vydávame už od roku 1993. Nakoľko sa už prvý ročník stretol s veľkým úspechom, každoročne vychádzame na trh s novým katalógom.

Spoločnosť PRODOM spol. s r.o. sa venuje otázke bývania, projektov a výstavby rodinných domov už od roku 1993, v ktorom sme oko prví uviedli na trh katalóg s ponukou typových projektov rodinných domov. Celé toto obdobie sledujeme potreby a požiadavky stavebníkov spojené s touto problematikou. Získané podnety zapracovávame do ponúkaných projektov rodinných domov. Predchádzajúce roky boli úspešné. Potvrdili našu pozíciu medzi poprednými firmami pôsobiacimi v odbore stavebníctva a najvýznamnejšieho dodávateľa projektov v Slovenskej a Českej republike. Meno a značka našej spoločnosti je symbolom spokojnosti zákazníkov. 
Pre rok 2015 sme pre Vás pripravili 430 typových projektov rodinných domov. Všetky domy je možné zrealizovať aj v zrkadlovom obraze, takže celková ponuka predstavuje 860 projektových riešení rodinných domov rôznych veľkostí a kategórií. Všetky návrhy rodinných domov sú spracované ako vykonávacie projekty a spĺňajú náležitosti, ktoré sú nutné pre jednotlivé etapy výstavby, ako vybavenia územného, stavebného povolenia a realizáciu stavby. 
Veľký úspech našich projektov spočíva v ich kvalite, rýchlosti dodávky a v nízkej cene. Voľba typového projektu je vhodnou, rýchlou a cenovo výhodnou formou získania projektu rodinného domu.
Pre stavebníkov, ktorí si z našej ponuky nevybrali vhodný rodinný dom, vypracujemeindividuálny projekt domu. Naše služby však nekončia poskytnutím kvalitného projektu rodinného domu. Ponuka našej spoločnosti je ďaleko obsiahlejšia. Môžete použiť naše služby v oblasti projektovej prípravy výstavby rodinného domu. Vypracujeme Vámkoordinačnú situáciu osadenia domu na pozemok, prípojky inžinierskych sietí, prípadnézmeny projektovej dokumentácie, ktoré potrebujete k stavebnému povoleniu, k zmene stavby pred jej dokončením, alebo ku kolaudácii.
V rámci realizácie stavby Vám pomôžeme pri výbere stavebných materiálov pre Váš rodinný dom. Vypracujeme Vám bezplatne cenovú ponuku na hlavný stavebný materiál a služby. Po odbere niektorých hlavných stavebných materiálov Vám garantujeme ich dodávku na stavbu zdarma /kamiónová doprava/. Zmenou strešnej konštrukcie krovu pri niektorých rodinných domoch na väzníkovú, ušetríte nemalé finančné prostriedky, napríklad úplným zrušením montovanej, alebo monolitickej stropnej konštrukcie. Konzultácia a cenová ponuka na dodávku a montáž väzníkovej konštrukcie je zdarma. V rámci projektu dostávate cenové ponuky na alternatívy kúrenia, ktorých použitím znížite energetickú náročnosť Vašej stavby. Úpravu, alebo zmenu projektu ústredného vykurovania pri dohodnutej realizácii, dostanete zdarma.
Veríme, že podobne ako v minulých obdobiach, tak aj tento rok uspokojíme našou ponukou široký okruh stavebníkov.

Ing. arch. Stanislav Pšenčík 
konateľ spoločnosti, PRODOM spol. s r.o.

https://www.prodom.sk/