Rodinné domy

13.04.2013 14:33

V tunajších končinách je stále populárnym riešením klasická výstavba rodinných domov z murovaných materiálov. Mnohí ešte stále nachádzajú záľubu v svojpomocnej stavbe rodinného domu aj počas niekoľkých rokov, ako by si mali vybrať modernejšie etapovité a vopred pripravené riešenie v podobe montovaných domov. Možno by však bolo racionálnejšie k stavbe rodinného domu pristúpiť až po porade s architektom a vybrať si postup aj v závislosti od ekonomického hľadiska a lokality. Tieto parametre ovplyvnia aj typ rodinného domu. Podľa finančných možností a umiestnenia sa rozhodnete či stavať poschodový rodinný dom alebo skor bungalov.

Nevýhodou murovaných domov z finančného hľadiska pre niekoho môže byť práve pomerne dlhý čas stavebných prác, ktoré predlžujú tzv. mokré procesy. Ide hlavne o betónovanie základov a stropov, liatie poterov a omietanie. Navyše, hrubú stavbu je ešte treba nechať prezimovať pre sadanie stavby. Nevýhodám pri stavbe murovaného rodinného domu sa dá predísť vhodnou kombináciou viacerých technológii. Zrýchliť stavbu môžete napr. technológiou suchého murovania z betónových tvárnic so zámkom, ktorých otvory sa zalievajú monolitickým betónom. Najväčšou prednosťou murovaných rodinných domov býva ich jedinečnosť a originalita, pre ktorú ich zadávatelia majú ešte stále v obľube. Predovšetkým však až vhodným osadením v prostredí a vhodnou kombináciou použitých materiálov sa váš rodinný dom môže stať jedinečným. Podobne to platí aj pri interiéri, kde vhodným výberom a rozmiestnením nábytku alebo svietidiel môže aj murovaný dom nabrať nádych moderných riešení