Sikard s.r.o.

11.08.2015 12:07

Vážení zákazníci – budúci investori, obchodní a reklamní partneri, je pre nás potešením odprezentovať vydanie v poradí už 11. obnoveného ročníka katalógu rodinných domov s názvom publikácie Rodinné domy - Katalóg 760 projektových riešení, Sikard 2015. Tvorí ho 380 katalógových projektov rodinných domov, ktoré si je možné objednať aj v zrkadlových obrazoch, čo potom poskytuje 760 projektových riešení s možnosťou ďalších úprav a zmien. V tomto ročníku 15 modelov rodinných domov (30 projektových riešení)

 

 

 

https://www.sikard.sk/

rodinny domsú doposiaľ nepublikované novinky. Náš katalóg obsahuje nielen domy úsporné, ale aj náročné pre výstavbu na vidieku i v mestách, na rovinaté aj svahovité stavebné podmienky. Tým, že je v jednotlivých kategóriách nášho katalógu zastúpený súhrn všetkých typov rodinných domov od samostatne stojacich, cez dvojdomy, átriové a radové rodinné domy stáva sa zároveň pomôckov pri vyhľadávanom dotváraní jestvujúcich uličných domoradí, ale aj pri tvorbe nových architektonicko - urbanistických súborov.