Technológia ľahkých konštrukcií je na celom svete jednou z najrozšírenejších metód uplatňovaných v stavebníctve. Na výstavbu veľkej väčšiny budov sa v krajinách Severnej Ameriky, v Škandinávii, na Ďalekom východe a v ďalších regiónoch využívajú ľahké konš

25.02.2015 10:42

Ide o systém suchej výstavby, založený na použití tenkostenných štrbinových oceľových profilov tvoriacich nosnú konštrukciu objektu, doplnenú o minerálnu vlnu, parotesnú fóliu a oplášťovacie sádrovláknité dosky Fermacell.

Touto kombináciou materiálov dosiahneme požadované technické a úžitkové vlastnosti a rovnako tak optimálne, ale hlavne efektívne  využitie stavby. 
 

Zaujímavá oceľová konštrukcia Modul

Oceľové profily MODUL sú vyrobené z vysokokvalitnej  pozinkovanej ocele a patria medzi stavebný materiál, ktorý Vás nikdy nesklame. Sú odolné proti vlhkosti, plesniam, hnilobe, nekrútia sa a nevysychajú.  Pozinkovaná oceľ je odolná proti korózií, nevylučuje žiadne alergény, radón ani toxické plyny, nemení svoj tvar a jej pevnosť časom neklesá. 

 

Pomer medzi hmotnosťou, nosnosťou, cenou a životnosťou profilov je v porovnaní s inými stavebnými materiálmi používanými pre podobné účely nedostihnuteľný.
 

Tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie

Veľká tepelná vodivosť oceľového skeletu je eliminovaná špeciálnymi štrbinami v profiloch v kombinácii s malou hrúbkou profilov (od 1,0 do 2,0 mm). Tým rastie plocha tepelnej izolácie a celkový súčiniteľ prestupu tepla výrazne klesá, čím je porovnateľný s drevostavbou. 
 

Skladba steny

Každá vrstva v skladbe steny plní svoju úlohu - oceľový skelet zabezpečuje potrebnú tuhosť a pevnosť, tepelná izolácia zabraňuje úniku tepla, oplášťovacie sadrovláknité dosky plnia pohľadovú funkciu v interiéri, ochranu proti požiaru a zabezpečujú mikroklímu a reguláciu vlhkosti. Vonkajší charakter objektu je na záver dotváraný štandardnou fasádnou omietkou.
 Skladba obvodovej  steny montovaného domu s použitím oceľového konštrukčného systému 

 

Konštrukčná šírka steny

V dôsledku dobrého tepelno-technického správania konštrukcie steny sa dajú dosiahnuť rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti aj pri menších šírkach stien než v prípade tradičných murovaných stien. 
Hlavná výhoda spočíva v tom, že pri menšej celkovej šírke ľahkých stenových rámov je možné zvýšenie úžitkovej plochy pri zachovaní rovnakého zastavaného pôdorysu. Oproti murivu s podobnými tepelnoizolačnými parametrami možno ušetriť na hrúbke steny aj viac ako 20 cm! Tzn. napríklad pre objekt s pôdorysnou plochou 80 m2 sa dá ušetriť až 7 m2, čo je plocha celej kúpeľne.
 

Ďalšie výhody montovaných domov s inovatívnym konštrukčným systémom MODUL

  • Oceľové profily s pozinkovanou vrstvou nie je potrebné ošetrovať (na rozdiel od dreva)  

  • Suchá technológia výstavby

  • Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti (U, stena =0,166 W/m2K)

  • Vysoká nosnosť a tuhosť (vydrží zemetrasenie Richterovej stupnice 7)

  • Rýchlosť výstavby je cca 2 až 3 mesiace

  • Menšia konštrukčná šírka steny

  • Protipožiarna bezpečnosť

  • Dobré akustické parametre (zábrana hluku)

  • Stavba je difúzne otvorená („dýcha“) a je postavená z ekologických materiálov

Použitie systému MODUL

Systém je vhodný na výstavbu rodinných domov, administratívnych i menších priemyselných stavieb a stavieb občianskej vybavenosti, aj pre nadstavby na existujúce murované a ŽB objekty. Montáž môže prebiehať buď ako priama stavenisková, alebo s prípravou panelov vo výrobe, čím sa opäť urýchli celý proces realizácie. Priemerný rodinný dom je možné touto technológiou realizovať rádovo do niekoľkých týždňov (cca 3 mesiace).