Tepelné čerpadlá v rodinných domoch

13.04.2013 14:48

Väčšina spoločností zabezpečujúca realizáciu nízkoenergetických montovaných domov (napr www.aedifico.sk) a domov na kľúč ponúka v rámci dodatočnej monáže aj inštaláciu nízkoenergetických svietidiel a tepelných čerpadiel. Tepelné čerpadlá v rodinných domoch majú na starosti premenu teplu nízkej teploty z okolia (vzduch, voda, zem) na teplo vysokej teploty. Následne sa toto teplo distribuuje do teplovodného kúrenia. Podľa typu rodinného domu býva použitý aj konkrétny typ tepelného čerpadla. Veľa závisí od využiteľnej plochy, úrovne izolácie alebo spôsobu distribúcie tepla v dome. Dostavba tepelných čerpadiel v rodinných domoch predstavuje určitú finančnú záťaž v položke počiatočných nákladov, avšak najneskôr do 12 rokov je investícia vrátená. Od tohto času sú už výdavky nevyhnutné na prípravu teplej vody a vykurovanie takmer zanedbateľné. Alternatíva v produkcii tepelnej energie prostredníctvom slnečných kolektorov nie je odborníkmi v rámci SR odporúčaná – z pohľadu dosiahnuteľnej energetickej efektívnosti, ako aj po zohľadnení komplexného ekonomického porovnania. V prípade, že teda uvažujete o nízkoenergetickej stavbe montovaného domu, montážou tepelných čerpadiel určite nič nepokazíte