Zemetrasenie

16.02.2018 16:37

 

Výdrž oceľovej konštrukcie domu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AVvll76OgmU